Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.advisorkhông có thông tin
dc.contributor.authorPhạm, Đức Thành,PGS. PTS
dc.date.accessioned2022-09-12T02:08:53Z-
dc.date.available2022-09-12T02:08:53Z-
dc.date.issued1995
dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/37305-
dc.descriptionKinh tế lao động - Dân số
dc.description.abstractQuản trị nhân lực là một trong những chức năng quan trọng của quản trị kinh doanh tại các loại hình doanh nghiệp. Quản trị nhân lực có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi của người lao động v.v...
dc.description.tableofcontentsChương I:Tổng quan về quản trị nhân lực; Chương II: Phòng (ban) quản trị nhân lực và quản trị viên nhân lực; Chương III: Phân tích và đánh giá công việc; Chương IV: Tuyển chọn nhân lực; Chương V: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Chương VI: Quan hệ lao động; Chương VII: Thuyên chuyển và đề bạt người lao động; Chương VIII: Kỷ luật lao động; Chương IX: Bất bình của người lao động; Chương X: Tạo động lực lao động; Chương XI: Các hình thức trả công lao động; Chương XII: Phát triển, đào tạo lao động; Chương XIII: Phúc lợi và dịch vụ cho người lao động trong doanh nghiệp; Chương XIV : Bảo hiểm xã hội; Chương XV: Thôi việc; Chương XVI: Kế hoạch hoá nguồn lực; Chương XVII: Hệ thống thông tin về quản lý nhân lực; Chương XVIII: Hách toán nhân lực
dc.format.extent14,5 X 20,5 cm
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Giáo dục
dc.subjectQuản trị nhân lực
dc.titleQuản trị nhân lực
dc.typeGiáo trình lưu
dc.identifier.barcodeGTL.3130
dc.relation.referenceT-
Bộ sưu tập
NEU_Giáo trình, tài liệu tham khảo


Ảnh bìa
 • 3130.pdf
  • Dung lượng : 59,58 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • Biểu ghi đơn giản Thống kê truy cập Open App

  Tải ứng dụng đọc sách

  (Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
  Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
  với từ khóa "NEU Book Reader")  Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
  Trường DC Giá trịNgôn ngữ
  dc.contributor.advisorkhông có thông tin
  dc.contributor.authorPhạm, Đức Thành,PGS. PTS
  dc.date.accessioned2022-09-12T02:08:53Z-
  dc.date.available2022-09-12T02:08:53Z-
  dc.date.issued1995
  dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/37305-
  dc.descriptionKinh tế lao động - Dân số
  dc.description.abstractQuản trị nhân lực là một trong những chức năng quan trọng của quản trị kinh doanh tại các loại hình doanh nghiệp. Quản trị nhân lực có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi của người lao động v.v...
  dc.description.tableofcontentsChương I:Tổng quan về quản trị nhân lực; Chương II: Phòng (ban) quản trị nhân lực và quản trị viên nhân lực; Chương III: Phân tích và đánh giá công việc; Chương IV: Tuyển chọn nhân lực; Chương V: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Chương VI: Quan hệ lao động; Chương VII: Thuyên chuyển và đề bạt người lao động; Chương VIII: Kỷ luật lao động; Chương IX: Bất bình của người lao động; Chương X: Tạo động lực lao động; Chương XI: Các hình thức trả công lao động; Chương XII: Phát triển, đào tạo lao động; Chương XIII: Phúc lợi và dịch vụ cho người lao động trong doanh nghiệp; Chương XIV : Bảo hiểm xã hội; Chương XV: Thôi việc; Chương XVI: Kế hoạch hoá nguồn lực; Chương XVII: Hệ thống thông tin về quản lý nhân lực; Chương XVIII: Hách toán nhân lực
  dc.format.extent14,5 X 20,5 cm
  dc.language.isovi
  dc.publisherNhà xuất bản Giáo dục
  dc.subjectQuản trị nhân lực
  dc.titleQuản trị nhân lực
  dc.typeGiáo trình lưu
  dc.identifier.barcodeGTL.3130
  dc.relation.referenceT-
  Bộ sưu tập
  NEU_Giáo trình, tài liệu tham khảo


  Ảnh bìa
 • 3130.pdf
  • Dung lượng : 59,58 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :