Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính, ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-BTC ngày 30/12/2003.

Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính, ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-BTC ngày 30/12/2003.Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại: (84)24.36.280.280 (84)24.38.695.992 Website: https://neu.edu.vn

Copyright © 2022 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. All Rights Reserved