Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC Giá trịNgôn ngữ
dc.contributor.advisorkhông có thông tin
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Cao,PTS.
dc.date.accessioned2022-09-12T02:08:32Z-
dc.date.available2022-09-12T02:08:32Z-
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/37276-
dc.descriptionMarketing
dc.description.abstractCuốn giáo trình "Marketing quốc tế" này đươc biên soan cho sinh viên các ngành kinh tế hoc ở giai đoạn II của chương trình đào tạo đại học kinh tế, sau khi sinh viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở về kinh tế học, tâm lý xã hội học, marketing, quan hệ kinh tế quốc tế, toán cao cấp, xác suất và thống kê, các phương pháp toán kinh tế. Nó cũng chuẩn bi các kiến thức cần thiết để sinh viên tiếp tục nghiên cứu các môn học khác trong lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế như ngoại thương, đầu tư nước ngoài, quản tri các xí nghiêp liên doanh, du lịch quốc tế...
dc.description.tableofcontentsChương I: Đại cương về Marketing quốc tế; Chương II: Nghiên cứu thị trường quốc tế; Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài; Chương IV: Thâm nhập thị trường nước ngoài; Chương V: Chính sách quốc tế về sản phẩm; Chương VI: Chính sách quốc tế về giá cả; Chương VII: Chính sách quốc tế về khuyếch trương; Chương VIII: Quản lý tổ chức hoạt động marketing quốc tế
dc.format.extent13x19cm
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Giáo dục
dc.subjectMarketing quốc tế
dc.titleMarketing quốc tế
dc.typeGiáo trình lưu
dc.identifier.barcodeGTL.2712
dc.relation.reference1. Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu. ĐH.KTQD; 2. Marketing quốc tế của A.Ollivier. A.Dayan và R.Ourset; NXB KH-KT, 1994.; 3. Marketing của Trần Đình Áp - NXB; 4. Các nguyên lý tiếp thị của P.Kotler. NXB.TP.HCM; 5. Lý thuyết xác suất và thống kê của Nguyễn Cao Văn và Trần Thái Ninh. NXB KH-KT, 1995.-
Bộ sưu tập
NEU_Giáo trình, tài liệu tham khảo


Ảnh bìa
 • 2712.pdf
  • Dung lượng : 65,56 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • Biểu ghi đơn giản Thống kê truy cập Open App

  Tải ứng dụng đọc sách

  (Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
  Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
  với từ khóa "NEU Book Reader")  Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
  Trường DC Giá trịNgôn ngữ
  dc.contributor.advisorkhông có thông tin
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Cao,PTS.
  dc.date.accessioned2022-09-12T02:08:32Z-
  dc.date.available2022-09-12T02:08:32Z-
  dc.date.issued1997
  dc.identifier.urihttps://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/37276-
  dc.descriptionMarketing
  dc.description.abstractCuốn giáo trình "Marketing quốc tế" này đươc biên soan cho sinh viên các ngành kinh tế hoc ở giai đoạn II của chương trình đào tạo đại học kinh tế, sau khi sinh viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở về kinh tế học, tâm lý xã hội học, marketing, quan hệ kinh tế quốc tế, toán cao cấp, xác suất và thống kê, các phương pháp toán kinh tế. Nó cũng chuẩn bi các kiến thức cần thiết để sinh viên tiếp tục nghiên cứu các môn học khác trong lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế như ngoại thương, đầu tư nước ngoài, quản tri các xí nghiêp liên doanh, du lịch quốc tế...
  dc.description.tableofcontentsChương I: Đại cương về Marketing quốc tế; Chương II: Nghiên cứu thị trường quốc tế; Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài; Chương IV: Thâm nhập thị trường nước ngoài; Chương V: Chính sách quốc tế về sản phẩm; Chương VI: Chính sách quốc tế về giá cả; Chương VII: Chính sách quốc tế về khuyếch trương; Chương VIII: Quản lý tổ chức hoạt động marketing quốc tế
  dc.format.extent13x19cm
  dc.language.isovi
  dc.publisherNhà xuất bản Giáo dục
  dc.subjectMarketing quốc tế
  dc.titleMarketing quốc tế
  dc.typeGiáo trình lưu
  dc.identifier.barcodeGTL.2712
  dc.relation.reference1. Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu. ĐH.KTQD; 2. Marketing quốc tế của A.Ollivier. A.Dayan và R.Ourset; NXB KH-KT, 1994.; 3. Marketing của Trần Đình Áp - NXB; 4. Các nguyên lý tiếp thị của P.Kotler. NXB.TP.HCM; 5. Lý thuyết xác suất và thống kê của Nguyễn Cao Văn và Trần Thái Ninh. NXB KH-KT, 1995.-
  Bộ sưu tập
  NEU_Giáo trình, tài liệu tham khảo


  Ảnh bìa
 • 2712.pdf
  • Dung lượng : 65,56 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :